Promocja tomiku poetyckiego „Pęknięcia i wiry” Danuty Kurczewicz
2024-03-15
18.00

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Promocja tomiku poetyckiego „Pęknięcia i wiry” Danuty Kurczewicz, towarzysząca wernisażowi prac plastycznych, była lirycznym wydarzeniem, łączącym sensualną poetykę kształtów z wytworną barwą słów. Prezentacja metaforycznych utworów w otoczeniu wyrazistych abstrakcji była zmysłową ucztą duchową, którą dopełnił poruszający i pełen liryzmu minikoncert Eweliny Kral i jej córki Julii.
Danuta Agnieszka Kurczewicz jest znakomitą poetką i malarką, od lat związaną z Chełmem i pobliskim Pawłowem. Jest członkiem Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”. Należy do Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Twórczego „Pasja” w Chełmie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa oraz grupy redakcyjnej czasopisma „Głos Pawłowa”. Autorka kilkunastu tomów poezji i książek poetycko-malarskich. Wiersze publikowała w czasopismach („Akcent”, „Egeria”, „Nestor”, „Szafa”, „Głos Pawłowa”) oraz w kilkudziesięciu almanachach i antologiach poetyckich. Wydała 14 książek poetyckich. Laureatka nagrody im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w kategorii „Twórczość literacka i artystyczna” (2013). Uhonorowana Srebrnym Wawrzynem Literackim (2011), Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego „Za zasługi dla województwa lubelskiego” (2017) oraz Medalem Marszałka Województwa Lubelskiego „Za całokształt działalności artystycznej, kulturalnej i społecznej” z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (2018). Jako malarka eksponowała swoje prace plastyczne na kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych.