Dyrektor
Katarzyna Sokołowska
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
 82 563 95 92

Sekretariat
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
sekretariat@chbpchelm.pl
  82 563 95 92

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
/chbp/SkrytkaESP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ChBP w ePUAP

Inspektor ochrony danych
Anna Pietuch
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
sekretariat@chbpchelm.pl
  82 563 95 92

Koordynator ds. dostępności
Aneta Malec
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
dostepnosc@chbpchelm.pl
 693 020 407

Główny księgowy
Renata Litwin
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
renata.litwin@chbpchelm.pl
82 563 95 06

Dział Finansowo-Księgowy
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
fk@chbpchelm.pl
82 563 95 06

Dział Organizacyjno-Administracyjny
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
adm@chbpchelm.pl
 82 564 26 50

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej
Kierownik - Anna Pietuch
anna.pietuch@chbpchelm.pl
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
tcees@chbpchelm.pl
 82 564 24 36
 82 564 26 55

Dział Zbiorów Regionalnych i Czytelnia
Kierownik - Małgorzata Chmielewska
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
malgorzata.chmielewska@chbpchelm.pl
 82 563 95 05

Dział Zbiorów Regionalnych i Czytelnia
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
cwr@chbpchelm.pl
cg@chbpchelm.pl
82 564 26 06 - czytelnia
 82 563 95 05 - pracownia

Wypożyczalnia międzybiblioteczna
cg@chbpchelm.pl
82 564 26 06

Chełmska Biblioteka Cyfrowa
Kierownik - Małgorzata Chmielewska
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
chbc@chbpchelm.pl
 82 563 95 05

Dział Udostępniania
Kierownik - Arkadiusz Korniejuk
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
arkadiusz.korniejuk@chbpchelm.pl
82 564 28 63

Dział Udostępniania - Wypożyczalnia Główna
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
wg@chbpchelm.pl
 82 564 24 71

Dział Udostępniania - Wypożyczalnia dla Dzieci
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
wd@chbpchelm.pl
 82 564 28 40

Dział Udostępniania - Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych
 ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
wa@chbpchelm.pl
82 564 28 63

Kierownik Filii
Iwona Hurko
 ul. Zachodnia 31, 22-100 Chełm
iwona.hurko@chbpchelm.pl
 82 563 31 71

Filia nr 1
 ul. Nadrzeczna 5, 22-100 Chełm
f1@chbpchelm.pl
 82 565 28 07

Filia nr 2
 ul. Zachodnia 31, 22-100 Chełm
f2@chbpchelm.pl
 82 563 31 71

Filia nr 3
 ul. 11 Listopada 4, 22-100 Chełm
f3@chbpchelm.pl
 82 565 17 10