Czytelnia książek i czasopism
książki, czasopisma, kolekcja regionaliów, stanowiska komputerowe z drukarką, hotspot

Kontakt

Dział Zbiorów Regionalnych i Czytelnia
Kierownik – Małgorzata Chmielewska
ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
cwr@chbpchelm.pl
cg@chbpchelm.pl
82 563 95 05 – kierownik, pracownia
82 564 26 06 – czytelnia

Wypożyczalnia międzybiblioteczna
cg@chbpchelm.pl
82 564 26 06

Godziny otwarcia

17.07.-31.08.2024 r.:

 • poniedziałek 8.00-16.00
 • wtorek 8.00-16.00
 • środa 8.00-16.00
 • czwartek 8.00-16.00
 • piątek 8.00-16.00

Soboty:

 • ZAMKNIĘTE

Lekcje biblioteczne dla młodzieży szkół średnich i wyższych

Dział Zbiorów Regionalnych i Czytelnia Główna prowadzi lekcje biblioteczne dla młodzieży szkół średnich i studentów, na których bibliotekarze prezentują historię bibliotekarstwa chełmskiego oraz przedstawiają zasoby biblioteki o tematyce regionalnej w postaci książek, czasopism, dokumentów życia społecznego, kolekcji rękopisów, fotografii i plakatów od XIX w.
Zajęcia prowadzimy dla zorganizowanych grup słuchaczy po umówieniu terminu z kilkudniowym wyprzedzeniem - tel. 82 563 95 05.

Czytelnia ChBP informuje

Zasady korzystania:

 1. Wejście do Czytelni odbywa się w maseczce, po dezynfekcji rąk. Rekomendujemy posiadanie rękawiczek.
 2. Zachęcamy do korzystania czytelników z usługi on-line:wypożyczalni cyfrowej Academica, Polony i Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej.
 3. W tej chwili nie prowadzimy tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych.
 4. Do czasu wygaśnięcia pandemii nie ma możliwości korzystania z bieżącej prasy.
 5. Zachęcamy do wypożyczeń publikacji do domu w ramach Wypożyczalni Krótkoterminowej. Jednorazowo można wypożyczyć 3 woluminy na okres 7 dni. Po zwróceniu książki zostaną poddane 3- dniowej kwarantannie z powodu zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią.
 6. Istnieje możliwość telefonicznego i e-mailowego zamówienia zbiorów. Większe zlecenia będą realizowane w następnym dniu roboczym.
 7. Korzystanie ze stanowisk komputerowych możliwe jest tylko do celów naukowych i w ograniczonym czasie.
 8. Brak możliwości skorzystania z szatni.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie wyżej wymienionych zasad w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w pomieszczeniu Czytelni.

Udostępnianie zasobów regionalnych

 • Usługi udostępniania zbiorów regionalnych są świadczone w Czytelni Książek i Czasopism w godzinach jej otwarcia.
 • Cyfrowe zasoby regionalne są dostępne online w Chełmskiej Bibliotece Cyfrowej.

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Godziny korzystania z terminala:

 • 10.00-15.00 w poniedziałki i soboty,
 • 10.00-17.00 od wtorku do piątku.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

 • Wypożyczalnia międzybiblioteczna jest usługą odpłatną. Umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych, w celach naukowych, dydaktycznych i poznawczych.
 • Warunkiem korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej jest posiadanie Karty Czytelnika oraz brak zaległości wobec Biblioteki.
 • Zamówienia do wypożyczalni międzybibliotecznej, zawierające dokładne dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji, należy składać osobiście w Czytelni.
 • Publikacje sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni w czasie określonym przez bibliotekę wypożyczającą.
 • Wszelkie opłaty wynikające ze sprowadzenia zbiorów bibliotecznych ponosi Czytelnik (przy odbiorze zamówienia). Opłata za sprowadzenie zbiorów bibliotecznych obejmuje koszt przesyłki oraz jej ubezpieczenia według aktualnej taryfy pocztowej. Opłata naliczana jest według stawki uregulowanej w Cenniku.
 • O oczekującej na odbiór pozycji Czytelnik informowany jest telefonicznie przez bibliotekarza. Nieodebranie zamówionych zbiorów bibliotecznych uniemożliwia ponowne ich zamówienie oraz przyjęcie do realizacji nowych zamówień.

Cennik usług

 • Skanowanie - 0,50 zł / skan
 • Wydruki komputerowe (czarno-białe, format A4) - 0,80 zł / 1 strona

Opłaty regulaminowe

 • Wypożyczalnia międzybiblioteczna - 22 zł / biblioteka
 • Kara za przetrzymanie książek z wypożyczalni krótkoterminowej - 12 zł / dzień / wolumin
 • Zgubienie zbioru bibliotecznego - wartość rynkowa
 • Zgubienie numerka szatniowego - 6,00 zł