Cennik

Cennik opłat i usług obowiązujący w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

TYP OPŁATY   /     RODZAJ USŁUGI CENA
I. Opłaty różne
1. Zamawianie książek w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej 22,00 zł brutto (z jednej biblioteki)
2. Opłata za nieterminowy zwrot książek z Wypożyczalni Krótkoterminowej 12,00 zł brutto / 1 dzień / 1 wolumin
3. Opłata za wydanie nowej karty bibliotecznej (ponowne, tj. w miejsce zniszczonej lub zagubionej) 5,00 zł brutto
4. Opłata za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznychChBP im. M. P. Orsetti w Chełmie 1) 0,10 zł brutto / 1 dzień / 1 wolumin
5. Opłata za nieterminowy zwrot filmu wypożyczonego z Wypożyczalni Zbiorów Audiowizualnych 1,00 zł brutto / 1 dzień
6. Opłata za zagubienie zbioru bibliotecznego wartość rynkowa
7. Wysłanie czytelnikowi upomnienia z tytułu przetrzymywania zbiorów bibliotecznych 7,00 zł brutto / 1 upomnienie
8. Opłata pocztowa za przesyłkę w ramach Księgarni Wydawnictw Regionalnych 22,00 zł brutto / 1 przesyłkę
9. Opłata pocztowa za przesyłkę udostępniającą informację publiczną (informacja na płycie CD/DVD) 2) 10,00 zł brutto / 1 przesyłkę
10. Opłata pocztowa za przesyłkę udostępniającą informację publiczną (informacja w wersji papierowej) 3) 8,50 zł brutto / 1 przesyłkę
11. Opłata za zagubienie numerka szatniowego 6,00 zł brutto
II. Usługi standardowe
1. Usługi digitalizacyjne – skanowanie 0,50 zł brutto / 1 skan
2. Wydruki komputerowe (format A4) 0,80 zł brutto / 1 strona
3. Wydruki etykiet kodów kreskowych 0,20 zł netto / 1 kod 4)
III. Pozostałe usługi
1. Usługi reklamowe (umieszczanie reklam produktów lub firm w formie plakatów, plansz, banerów, itp. w placówkach lub na stronie internetowej ChBP im. M. P. Orsetti w Chełmie) cena do uzgodnienia, możliwość wymiany barterowej

1)      Opłata nie dotyczy przetrzymania filmów, co zostało uregulowane w pkt. I.5. niniejszego cennika.

2)      Cena zawiera opłaty za kopertę ochronną, znaczek na list polecony, płytę. Za skanowanie dokumentów dolicza się opłaty zgodnie z pkt. II.1.

3)      Cena zawiera opłaty za kopertę zwykłą, znaczek na list polecony. Za skanowanie, wydruki dokumentów dolicza się opłaty zgodnie z pkt. II.1, II.2.

4)      Do ceny doliczany jest podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Chełm, dnia 17.01.2023 r.