Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Do kogo są skierowane poniższe informacje?

 • Poniższe informacje są skierowane do użytkownika biblioteki ze szczególnymi potrzebami, który spotkał w bibliotece barierę architektoniczną uniemożliwiającą lub utrudniającą poruszanie się po bibliotece lub barierę informacyjno-komunikacyjną uniemożliwiającą lub utrudniającą korzystanie z usług biblioteki.

W jakich sprawach można się kontaktować?

 • W sprawach dotyczących barier uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z usług biblioteki, w celu:
  • Uzyskania dodatkowych informacji, w szczególności na temat zasad korzystania z usług biblioteki określonych w regulaminach itp.
  • Zgłoszenia informacji o braku dostępności
  • Złożenia wniosku o zapewnienie dostępności
 • Zasady korzystania:
  • Regulamin korzystania ze zbiorów i usług chełmskiej biblioteki publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie (link),
  • RODO (link),
  • Regulamin wydarzeń organizowanych w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie (link),
  • Cennik opłat i usług (link).
 • Usługi online:
 • Kanały informacyjne Biblioteki:

W jakiej formie uzyskam potrzebne informacje?

W razie potrzeby istnieje możliwość uzyskania informacji w druku powiększonym lub w alfabecie Braille’a albo w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

Ewentualne zapotrzebowanie należy zgłosić do koordynatora ds. dostępności.

 

Z kim kontaktować się w sprawach dotyczących barier uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z usług Biblioteki?

W razie potrzeby należy się kontaktować z koordynatorem ds. dostępności. Do zadań koordynatora dostępności w bibliotece określonych w UZD art. 14 ust. 2 należy:

 • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do oferty biblioteki;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności w bibliotece;
 • monitoring wdrażania dostępności w bibliotece.

Koordynator ds. dostępności w Bibliotece:

Aneta Malec

 • tel.: +48 693 020 407
 • e-mail: dostepnosc@chbpchelm.pl
 • Adres korespondencyjny: Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm

Jak nawiązać kontakt z Biblioteką w sprawach dotyczących barier uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z usług biblioteki?

 • Wysłać pismo w postaci elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ePUAP:

ePUAP – KATALOG SPRAW

 • Wysłać pismo na adres korespondencyjny:

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

ul. Partyzantów 40

22-100 Chełm

 • Wysłać e-mail na adres:

sekretariat@chbpchelm.pl

 • Kontakt telefoniczny osobisty lub za pośrednictwem osoby trzeciej, jeśli informacje nie muszą być prawnie chronione pod numerem telefonu:

tel. 82 563 95 92

 • Podczas wizyty w Bibliotece w godzinach otwarcia (link), w trakcie której można skorzystać z pomocy bibliotekarza.

 

Gdzie znajdę informacje o dostępności w Bibliotece?

W Deklaracji dostępności (link).

 

Informacja o braku dostępności w Bibliotece

Każdy, nawet osoba bez szczególnych potrzeb, może złożyć informację o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej kontaktując się w jeden z wyżej wymienionych sposobów.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy np. rodzic, po wykazaniu interesu faktycznego. Wniosek musi zawierać:

 • Dane kontaktowe wnioskodawcy
 • Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną
 • Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
 • Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności jeżeli w danym przypadku występuje taka potrzeba

Sposoby złożenia wniosku:

 • Na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ePUAP

ePUAP – KATALOG SPRAW https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/chbp

 • Korespondencyjnie

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

ul. Partyzantów 40

22-100 Chełm

 • Osobiście w sekretariacie Biblioteki w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30, 1. piętro, pokój nr 108, ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm