Spotkanie ze Stanisławem Koszewskim
2024-07-04
11.00

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Dziękujemy Panu Stanisławowi Koszewskiemu za niezapomnianą i sentymentalną podróż przywołującą dramatyczne niekiedy z wspomnienia z przeszłości, a publiczności za szczególną atmosferę i wspólne czytanie poezji autora.
Gość z rąk Pani Poseł Anny Dąbrowskiej-Banaszek otrzymał pamiątkowy medal „W dowód uznania i szacunku”.