„Moralność pani Dulskiej” w wykonaniu Grupy Teatralnej „Miniatury” Uniwersytetu III Wieku
2024-03-27
10.00

sala widowiskowa ChBP (ul. Partyzantów 40)

Przedstawienie „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej zgromadziło pokaźne audytorium, a więc sala widowiskowa ChBP – przysłowiowo – pękała w szwach. Aktorzy z Grupy Teatralnej „Miniatury” Uniwersytetu III Wieku w Chełmie zaprezentowali efektowny i żywiołowy spektakl w reżyserii Iwony Szczuckiej. Jedną z najbardziej znanych polskich sztuk odegrano w Międzynarodowy Dzień Teatru i w przededniu okrągłego jubileuszu urodzin reżyserki. Iwonie Szczuckiej i wszystkim aktorom życzymy kolejnych udanych projektów scenicznych.

Grupa Teatralna „Miniatury” UTW w Chełmie działa pod patronatem Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Chełmskiego Towarzystwa Naukowego.

„Moralność pani Dulskiej” jest tragifarsą w trzech aktach, należącą do kanonu polskiego dramatu. Sztuka powstała w 1906 roku. Utwór cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych oraz mocny kontekst społeczny z uniwersalnym przesłaniem moralnym. Dramat ciągle pozostaje aktualny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych Gabrieli Zapolskiej. Z dzieła wywodzi się pojęcie „dulszczyzna”, które weszło na trwałe do języka potocznego, opisując negatywną postawę moralną, pełną zakłamania i obłudnego „prania brudów we własnym domu”.