Akcja Głośnego Czytania Poezji jednym z festiwalowych wydarzeń
2024-05-10
12.00

Miasto Chełm

Drugi dzień Festiwalu rozpoczęliśmy Akcją Głośnego Czytania Poezji w przestrzeni miejskiej.
Wspólnie z harcerzami ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie oraz 19 SDH Drzewołazy, z zuchami ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie oraz Skautami Europy-Środowisko Chełmskie na deptaku, w autobusach, w Parku Czytelnika promowaliśmy twórczość Longina Jana Okonia.

Partnerem II Edycji Festiwalu „Chełmskie spotkania z literaturą” i III Chełmskich Targów Książki jest Województwo Lubelskie.